Montag, 17. März 2008

پرستش آلت تناسلیامروز دانستم که یکی از انواع پرستش همانا پرستش آلت تناسلی است!
استاد گرامی فیلم مراسم پرستش یک عدد چیز بزرگ را نشان دادند که از طلای 24 عیار بود و همه به آن چیز احترام میگذاشتند و از آن تقدس و تبرك میجستند نام فرقه LINGEM بود و مكان برگزاری مراسم در سرزمین هزار آئین هندوستان بعد استاد به صورت کاملا ریشه ای مراسم را تشریح کردند و من فقط از این تعجب کردم که چرا بچه ها میخواهند بخندند و كلاس را لوث كنند.

خلاصه ی ماجرا اینگونه است كه اسمش پرستش نیست بلکه متبرک کردن است.تاریخچه ی پرستش آلت تناسلی به سرزمین چین بازمیگردد و اینكه دورانی از اعصار تاریخ علم بشر تا آن اندازه بود که همه ی برکت را در نسل آینده ی خود دید و ابزار تولید نسل را مایه ی این برکت دانست پس به آن ابزار، ابراز ادب و احترام کرد و آن را گرانمایه دانست این نگرش از چین، در میان برخی از مردم هند، ژاپن و بطور كلی آسیای جنوب شرقی ادامه یافت و از آنجایی كه این كشورها به نوعی محل صدور كالای تجاری به باختر بودند، تا حدی فرهنگ خود را نیز به دور دست صادر میكردند...حتی نمونه های اینگونه رفتارها را در ایران نیز شاهدیم! اما به نوعی تضعیف شده و به دور از افراط!!
اما در بُعدی از زمان كه تعداد مردان از زنان بیشتر بوده است و پدرسالاری مفهومی نداشته، نوع پرستش و تقدس و تبرک جویی به سمت آلت تناسلی زنانه رفته است. و جالب است بدانید كه در این مرحله ی بسیار كوتاه تاریخی كه مادرشاهی نام گرفته است به جای تعدد زوجات، تعدد زوج مرسوم بوده است، بدین معنی كه زنان چند شوهر داشته اند و ملكه حكمرانی مینموده است.

نكته ی قابل توجه پرداخت مهریه به مردان از جانب همسر و انجام مشاغل توانفرسایی چون زراعت و شكار توسط زنان بوده است ای کاش ما هم در آن زمان بودیم

Keine Kommentare: