Mittwoch, 19. März 2008

يك مهارت ارزشمند در سکس(ماساژ چوچوله)- قسمت دوم

پيدا كردن چوچوله
اولين نيازها براي ماساژ چوچوله‌اي اين است كه بدانيد كه چوچوله شريكتان در كجا واقع شده، به چه شكل است و سفت بودن و شل بودن چگونه حس مي‌شود. تنها راه براي فهميدن آن اينست كه آنرا مورد كاوش قرار دهيد. در حالي كه نور كافي وجود دارد شريكتان را عريان كنيد، او ممكن است بخواهد كه يك پيراهن راحت بپوشد، او بايد بر روي تخت خواب دراز بكشد يا بر روي يك صندلي بنشيند و يا بر روي تخت خواب در حالي كه به تعدادي بالش تكيه داده بنشيند. مطمئن شويد كه به فرج او درسترسي خوب داريد وقتي هردوي شما احساس راحتي كرديد، بنشينيد يا زانو بزنيد؛ رو در روي او و يا به يك طرف برگرديد. اگر او بر روي صندلي يا لبه تخت خواب نشسته باشد شما بايد روي يك صندلي بنشينيد و يا بر روي زمين زانو بزنيد. همچنين شما مي‌توانيد او را رو در روي خودتان در ميان پاهايتان بنشانيد. بايد دست شما نزديك موضع باشد. ممكن است شما بخواهيد يك چراغ روشن در نزديكي مهبل قرار دهيد تا بتوانيد همه چيز را به خوبي ببينيد، همچنين ممكن است شما بخواهيد از يك آئينه كوچك استفاده كنيد تا شريكتان بتواند چوچوله خود و آنچه را كه شما انجام مي‌دهيد ببيند.

بوسيله آزمايش فرج وقتي در حالت نرمال است شروع كنيد در حالي كه لبه‌هاي بيروني فرج در حالت عادي در حال راحت قرار دارند. به آرامي همه چيز را با انگشتانتان آزمايش كنيد. نوازش كنيد و هرگز ضربه نزنيد. به پوست نرم اطراف فرج، موهاي شرمگاهي و رنگ و بافت پوست آن توجه كنيد. با ملايمت كف دست را بر روي فرج بماليد بطوري كه انگشتانتان قالب و شكل بدن را بگيرند. اگر شريكتان موهاي شرمگاهي زيادي دارد ممكن است كه شما بخواهيد آنرا با قيچي كوتاه كنيد، نياز نيست كه موهاي منطقه شرمگاهي را بتراشيد. سپس با ملايمت و بكمك انگشتانتان لبه‌هاي بيروني فرج را از هم باز كنيد و آنچه در ميان آنها وجود دارد را مورد آزمايش قرار دهيد. لبه‌هاي دروني، چوچوله، مجراي ادراري و سوراخ فرج او را بشناسيد. در اين زمان خود زن هم مي‌تواند با باز نگه داشتن لبه‌هاي بيروني مهبل با يك يا هر دو دست به شما كمك كند. اگر شما نتوانسيد چوچوله را پيدا كنيد از او بپرسيد كه آيا خودش محل چوچوله را مي‌داند كه بشما بگويد يا نه. بدليل تغييرات زياد و وسيع در كالبد شناسي تناسلي، بعضي قسمتهاي بعضي زنها بخوبي مردان قابل تشخيص نيستند. زناني هستند كه لبه‌هاي داخلي فرج ندارند و يا اينكه يك لبه داخلي مهبل دارند. يك چوچوله خوب توسعه يافته و تحريك شده به آساني قابل ديدن است اما خيلي از آنها كوچك هستند و بوسيله بافتهاي اطراف آن پنهان شده‌اند بطوري كه يك زن فقط مي‌تواند محل آنرا حدودي تشخيص دهد و اين تشخيص نيز وقتي حاصل مي‌شود كه زن در هنگام استمنا منطقه‌اي حساس به تماس پيدا مي‌كند.

وقتي كه شما چوچوله را پيدا كرديد، سعي كنيد تا قسمتهاي مختلف آنرا بشناسيد. بدنه لوله‌اي بلوطي شكل و كلاهك كبود رنگ. با توجه به اندازه و بزرگي و كوچكي كلاهك آن، شما قادر نخواهيد بود كه آنرا جمع كنيد تا بتوانيد شكل بلوطي چوچوله را ببينيد. اگر همچين مشكلي وجود داشت شما مي‌توانيد اين شكل بلوطي را از زير كلاهك احساس كنيد. اگر قسمت بلوطي شكل چوچوله خيلي كوچك باشد، ممكن است شما فقط قادر به ديدن بدنه لوله‌اي شكل چوچوله وقتي كه برانگيخته است باشيد و شكل بلوطي آنرا نتوانيد ببينيد. بدنه‌هاي لوله‌اي هم هستند كه خيلي نازكند كه آنها هم به سختي قابل تشخيصند در اينصورت ممكن است كه شما تنها قادر باشيد كه آنرا وقتي كه احساس كرديد برانگيخته شده است با نوك انگشتانتان تشخيص دهيد و زن نيز مي‌تواند به شما بگويد هنكامي كه شما قسمت بلوطي چوچوله‌اش را با نوك انگشتانتان كرفته‌ايد اگر خودتان آنرا حس نمي‌كنيد. در هنگام آزمايش چوچوله بايد خيلي مهربان و ملايم باشيد چونكه بسيار حساس است

مرحله بعدي براي مبتدي‌ها و نيز براي آماده كردن با تجربه‌ها استمناي شريك شماست. زن بايد در ابتدا به آرامي و آهستگي شروع كند، نوازشهاي مختلف، ميزان فشارها و فركانس حركات را به شما نشان بدهد. به اين ترتيب شما مي‌توانيد متوجه بشويد كه او چه چيزي را دوست دارد و چه چيزي را بيشتر از همه طلب مي‌كند. اين تمرينات و تمدد اين استمناها به شما مي‌آموزد كه چگونه چوچوله او را ماساژ دهيد تا خوشش بيايد. استمناي او براي رسيدن به ارگاسم قبل از ماساژ شما كمك خواهد كرد كه او در حالتي قرار گيرد كه خواهان تحريك سكسي اضافي شود. زناني هستند كه اندام تناسليشان بهد از ارگاسم فوق‌العاده حساس مي‌شود بنابراين لازم است شما قبل از اينكه ماساژ چوچوله‌اي را ادامه دهيد، با ملايمت قسمتهاي ديگري از بدن را بمدت چندين دقيقه ماساژ دهيد. بعضي زنها فقط قادرند كه يك ارگاسم در ابتدا داشته باشند و پس از آن فروكش مي‌كنند و فقط سعي مي‌كنند احساس خوبي داشته باشند، اگر شما اين را كشف كنيد خيلي به نفع شريكتان است. اگر شريكتان نسبت به استمنا در حضور شما بي‌ميل است و از آن خودداري مي‌كند به اصرار نكنيد و با او موافق باشيد، به او پيشنهاد كنيد ولي او را مجبور نكنيد

اين را براي زنها مي‌گويم كه استمنا در حضور شريكتان امري كاملاَ طبيعي است و خيلي از زنها اين كار را انجام مي‌دهند. هم اكنون استمنا يك كار انفرادي نيست. زنان زيبايي هستند كه براي رسيدن به ارگاسم استمنا مي‌كنند و لذت آنرا با شريكشان تقسيم مي‌كنند. شما نمي‌توانيد آنرا خطا بدانيد و يا اينكه خود را احمق بدانيد. من معتقدم كه خيلي از مردم مي‌دانند كه شريكشان استمنا مي‌كند بنابراين شما با استمنايتان او را شكه نمي‌كنيد همانطور كه خود او نيز استمنا را دوست دارد. اگر شما در هنگام استمنا ارتباط چشمي‌تان را با شريكتان حفظ كنيد، من فكر مي‌كنم از اين تجربه لذت ببريد/

Keine Kommentare: